Act it out

HUN

Név: Act it out
Partnerek: Euroactive NGO Alapítvány, Breathing Art (Olaszország), Amigos de Europa (Spanyolország), Euvolume (Románia), Youth Eurasia (Törökország)
Időtartam: 2022. 08. 29. – 2022. 09. 07.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

ENG

Name: Act it out
Partners: Euroactive NGO Alapítvány, Breathing Art (IT), Amigos de Europa (ESP), Euvolume (RO), Youth Eurasia (TR)
Duration: 29. 08. 2022. – 07. 09. 2022.
Place: Szentendre, Hungary

img 20220830 174252 eredmény

Objectives:

Objectives:
To discover, and understand deeper the importance of gender equality, using Theatre of the Oppressed, with young people, especially those, who are disadvantaged

To develop the youngsters coping mechanism to discrimination, using Theather of the Oppressed, with young people, especially those, who are disadvantaged.

To learn more about citizenship, using Theatre of the Oppressed, especially those, who are disadvantaged.

To understand the importance of taking care of our environment, using Theather of the Oppressed especially those, who are disadvantaged.

Célkitűzések:

Célkitűzések:
  megértetni a fiatalokkal a nemi egyenlőség fontosságát a színjátszág eszközeivel. különösen azpllaé, akik hátrányos helyzetűek

  fejleszteni a fiatalok megküzdési mechanizmusait, különösen azokét, akik hátrányos helyzetűek

  tanítani a fiatalokat az állampolgárságról, különösen azokét, akik hátrányos helyzetűek

  megértetni az emberekkel a környezetvédelem fontosságát

Project details:

About the project:

Another great project has begun, the aim of which is to encourage young people to get to know each other and also to give them a chance to develop their communication skills and soft skills. The project tries to help with this with the tools of the forum theater, with topics that are popular and of interest to young people.

We started the first day with some familiarization games, followed by a Ninja energizer where everyone was very motivated to win. Finally, everyone got a secret friend.  We continued the day with an energizer, and then we started discussing the rules. Then everyone wrote contributions, expectations and fears. Then we reflected on the day together.

We started the second day with mission impossible, which helped to bring the team together. This was followed by some team building games where participants formed teams. We then discussed Erasmus+ and youth exchanges. Then we also talked about key competences.

The third day was a role play, which we discussed together. Then the participants formed teams and made a poster on 4 important topics (Discrimination, Environment, Equality, Citizenship) and presented it to each other. At the end we discussed them together. We continued the day with an interview and then talked about the Forum Theatre. Then came the follow the leader energizer, followed by some improvisational games. Finally, we reflected together on the day with emotion cards, which we discussed at the end.

We started the day with an energizer, and a name game.  Then we was participated to different theatre activities. We walked in a circle and had to shake hands with each other in different moods. Then, in groups, we had to act out an everyday event in an iprovised way. Finally, each group had to write a story related to their chosen topic.  In the afternoon the teams had to take 5 standing pictures of a situation. We then reflected on the day together using emotion cards to express our current state.

We started the fifth day with a great energizer that was also related to the theme. Then the teams started working on their presentation. Finally we reflected on the day together. During the evening, the Spanish and the Turkish team hosted a national evening where we sampled lots of traditional food, and traditions. We got an insight into Spanish and the Turkish culture.

On the sixth day, the presentations were presented. The aim of the event was to convey topics that young people are interested in and can use to develop themselves. The presentations cover four themes: environment, citizenship, gender equality and discrimination.  In the afternoon we read out the gossip box messages. Afterwards Mia and Luis held a dance workshop where we learned a dance called Bachata. Then we reflected on the day together.

The last day arrived, and everyone found out who their secret friend was in a game. Then we reflected on the day with Dixit cards.

A projekt részletei

A projektről

Újabb nagyszerű projekt vette kezdetét, melynek célja, hogy a fiatalokat egymás megismerésére ösztönözze, valamint lehetőséget adjon kommunikációs készségeik és soft skilljeik fejlesztésére. A projekt ehhez igyekszik segítséget nyújtani a fórumszínház eszközeivel, olyan témákkal, amelyek népszerűek és érdeklik a fiatalokat.

Az első napot ismerkedős játékokkal kezdtük, ezután pedig egy Ninja energizer következett, ahol mindenki nagyon motivált volt, hogy nyerjen.  Végül mindenki kapott egy titkos barátot. A napot egy energizerrel folytattuk, majd neki kezdtünk a szabályok megbeszélének. Ezután mindenki írt contributions, expectations, fears. Majd közösen reflektáltunk a napra. 

A második napot mission impossible-el kezdtük, ami segített  összerázni a csapatot.  Ezt néhány csapatépitő játék követte, ahol a résztvevők csapatokat alkottak. Ezután megbeszéltünk, hogy mi az Erasmus + és az ifjúsági csere. Majd beszéltünk a kulcs kompetenciákrol is. 

A harmadik napon szerepjáték következett, amit közösen megbeszéltünk.  Majd a résztvevők csapatokat alkotva készítettek egy plakátokat 4 fontos témáról(Discrimination, Enviroment, Equality, Citizenship) , amit be is mutattak egymásnak. A végén pedig közösen megbeszéltük. A napot egy interjú nézésével folytattuk, majd beszéltünk a fórum színházról.  Ezután a follow the leader energizer következett, amit néhány improvizációs játék követett.  Végül közösen reflektáltunk érzelem kártyákkal a mai napra, amit a végén meg is beszéltünk. 

A következő napot egy energizerrel és egy olyan játékkal folytattuk, ahol gyakoroltuk egymás neveit. Ezután különböző színházi activity következett, az egyik ilyen volt az érzelmek kifejezése, különböző hangulatok bemutatása. Majd néhány improvizációval folytattuk a napot. Végül közösen reflektáltunk a napra dixit kártyák segítségével.

Az ötödik napot egy nagyszerű energizerrel kezdtük ami szintén a témával volt kapcsolatos.  Majd a csapatok elkezdtek dolgozni a bemutatójukon.  Végül közösen reflektáltunk a napra.  Az este folyamán részt vettünk a spanyol és a török nemzeti esten, ahol különbözől ételeket kóstolhattunk meg, és betekintést nyerhettünk a spanyol és a török kúltúrába.

A hatodik napon bemutatásra kerültek az előadások. Az esemény célja az volt, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyekben érdekeltek a fiatalok és amelyekkel fejleszteni tudják önmagukat. Az előadások négy témát dolgoznak fel: környezet, állampolgárság, nemek közti egyenlőség, diszkrimináció. Ezután néhány energizer következett. Délután felolvastuk a gossip box üzeneteit. Ezután Mia és Luis tánc workshopot tartottak, ahol megtanulhattuk a Bachata nevű táncot.  Majd közösen reflektáltunk a napra.

Elérkezett az utolsó nap, ahol egy játék keretén belül mindenki megtudta, hogy ki volt a titkos barátja. Majd dixit kártyákkal reflektáltunk a mai napra.

The project „Act it out” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Act it out” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e