nyitóoldal no logo

Értékeink/Our values

Pszichológiai edukáció

Számunkra a pszichoedukáció a lelki problémákkal küzdő fiatalok és – amennyiben igény merül fel rá – hozzátartozóik okítását (edukáció), jelenti. Úgy tapasztaljuk, a legnagyobb igény elsősorban az adott probléma feltárására van, melyet az iskolai / egyetemi környezet általában nem biztosít. Célunk, hogy a fiatalok és környezetük jobban megismerjék állapotukat, érzéseiket, érzelmeiket és kilátásait annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak tenni saját magukért, saját jövőjükért. Mindemellett célunk csökkenteni az ismeretek hiányából fakadó szorongást a fiatalok körében, továbbá a bizonytalanság- és kiszolgáltatottság érzését is. Tesszük mindezt – jellemzően – karrier coaching eszközökkel, szupportív beszélgetéssel, tanácsadással. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a pszichoedukáció önmagában nem elég egy mélyreható változáshoz, azonban egy hasznos kiegészítő kezelési forma tud lenni.

Környezetvédelmi edukáció

Természeti csodákból és erőforrásokból gazdag környéken van székhelyünk: nemzeti parkok, természetes ásványvizek, gyógy- és termálvizek. Teszünk azért, hogy megőrizzük ezen javakat és szavatoljuk kincseink fenntarthatóságát ezeken túl is:
Közlekedés: szorgalmazzuk tagjaink és önkénteseink részére a kerékpár használatát, amikor csak lehet, mellőzve az egyéb tömegközlekedési eszközöket.
Földhasználat: több önkéntesünk rendszeresen végez fizikai, elsősorban mezőgazdasági munkát családján belül, mely teljes mértékben jellemző régiónkra. Szorgalmazzuk olyan témák felvetését, mint: biogazdaság, fenntartható gazdaság.
Háztartási fogyasztás: edukációt nyújtunk a szelektív hulladékgyűjtést érintően. Annak ellenére, hogy a lehetőség adott, többeknek nem egyértelmű a szelektív hulladékgyűjtés procedúrája.

Nemek közötti egyenlőség

EU minden állampolgára, akár nő, akár férfi – egyenlő jogokkal rendelkezik. Ez belekerült az Amsterdami Szerződésbe is, mely egy sor eszközt is tartalmaz annak érdekében, hogy létrejöjjön a nők és férfiak közötti egyenlőség európai politikája. Fontosnak tartjuk, hogy a megszervezendő mobilitások során ez a tény egyre inkább nagyobb hangot kapjon, és azt is, hogy a fiatalok nyíltan és őszintén tudják kifejezni magukat.

Emberi jogok védelme

Azok a jogok, amelyek egyszerűen azért járnak nekünk, mert emberek vagyunk. Ez sajnálatos módon nem minden országban érvényesül, és fontosnak tartjuk azt, hogy kiálljuk az emberek mellett, akik nem élhetnek eme alapvető joggal. A fiatalok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy megismerjék, valamint, hogy alkalmazzák ezeket a jogokat. Célunk, hogy foglalkozásokkal népszerűsítsük az emberi jogok ismertének az elsajátítását, és bátorítsuk a fiatalokat, hogy kiálljanak az emberi jogokért, és védelmezzék azokat.

Történelem

Európa történelmének ismerete elengedhetetlen annak érdekében, hogy az Ifjúság megértse a saját országuk helyzetét az Európai Unióban, de nem csak az országuk megértése a cél, hanem önmaguk megértése is, hiszen a történelem ismerete által rengeteg konfliktust el lehet kerülni. Fontosnak tartjuk a fiataloknak átadni azokat a történelmi ismerteket, amelyek elengedhetetlenek egy európai polgár számára.

Antidiszkrimináció

A diszkrimináció és a megkülönböztetés kéz a kézben járnak, annak ellenére is, hogy az EU kiáll ezen magatartások ellen. Nagyon sok támadható csoport van az Európai Unió területén, és mi azt tartjuk egy kiemelt célnak, hogy felhívjuk a fiataljaink figyelmét rájuk, és szorgalmazzuk a támogatásukat. Fontos ugyanakkor, hogy megismertessük az diszkriminációellenes jogot is, mely a konfliktusok elkerülésének egy egyszerű alapja lenne.

Psychological education

We consider psychoeducation as the education of young people – and if it is the case, of their families and friends – who have several psychological problems. As our experience tells us, the most important need is in discovering the problem, facility which is not guaranteed by the schools or colleges. Our goal is to help the youth and their environment in recognising their condition, feelings, sentiments and wishes, in order to be able to help themselves and build their futures. In addition, we aim to decrease the amount of anxiety among youngsters, which is due to the lack of knowledge, also to help the feelings of insecurity and vulnerability. Regarding these objectives, we use career coaching tools, supportive talking, counselling. It is although important to mention, that the psychoeducation alone is not enough to make a big change, but it is a remarkably good way to help.

Environmental education

Our organizations’ seat is in an area which is extremely rich in natural wonders and resources: national parks, natural water sources, mineral and thermal waters. We are working on maintaining and securing these natural goods with the following methods:
Public transport: we highly recommend to our members and volunteers the use of bicycles in any situation, when it is optimal, this way we reduce the use of public transport methods.
Land use: many of our volunteers carry out regular physical, mainly agricultural activities with their families, which are specific to our region. We are popularising such topics as organic farming or sustainable farming.
Household consumption: we offer educational support regarding selective waste collection. Despite the fact that the chance is given, many are in doubt of the selective waste collection and there is a lack of knowledge regarding the procedure of this.

Gender equality

All the citizens from the EU, regardless of gender, have equal rights. This fact is proclaimed by the Treaty of Amsterdam, which contains a list of methods for realizing equality between men and women in the European citizens’ life. We consider it more than important to accentuate this fact during the mobilities and to help the Youth in sharing an honest opinion and to be able to freely express themselves.

Human rights

The rights, which are given to us, because we are humans. Sadly, this is not the case in every country, but we consider it important to fight for those who do not have the chance to claim their primal rights. The Youth must be helped by giving them enough chances and occasions to recognize, then to use these rights. Our goal is to disseminate the right method of proclaiming the human rights, and to encourage young citizens to fight for the human rights, and to defend those.

History

In order to help the Youth in the recognition of their own state’s situation in the European Union, it is essential to investigate the European history, but the goal is also to help the youngsters understand themselves, all of this require the analysis of the historical facts, which can help dodging numerous conflicts. We consider it important to educate the Youth by offering them historical knowledge, which is necessary for a European citizen.

Anti-Discrimination

The discrimination and the differentiation are “cooperating buddies”, even if the EU is against these types of behaviour. There are a lot of vulnerable groups on the territory of the European Union, and one of our aims is to draw youngsters’ attention about these people and to encourage them to help the ones is need. More than that, it is important to teach them the right of anti-discrimination, which might be the base of avoiding conflicts.

Előző projektek / Previous projects

whatsapp image 2021 10 16 at 20.55.35 (1)

DIGI UP! – Upskilling digitalization in youth work

Purpose: To increase the quality of Digital Youth Work of NGOs.

Cél: A digitális ifimunka minőségének segítése az NGO-kban.

e0977612 3f07 4fb5 9221 5d9d22ea469b cropped

ACTION – ACting as a Tool for INclusion

Purpose: Personal and professional development of young people in rural areas.

Cél: A vidéki fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése.

244470337 394508188955270 4505687596293421648 n

ABC digital for generation XYZ

Purpose: To develop digital skills among young people.

Cél: A digitális készségek fejlesztése a fiatalok körében.

223484350 4546384302061439 3735787745510747042 n

A Compass for Internet News

Purpose: To develop information literacy among young people.

Cél: Fejleszteni az információs műveltséget a fiatalok között.

Csapatunk / Our Team

kedveskrisztina

Krisztina Kedves

Ügyvezető, Projektmenedzser
Executive, Project manager

mask group(1)

Kornél Kedves

Önkéntes
Volunteer

mask group

Abigél Zsögön-Bögözi

Gyakornok; Kommunikáció & PR
Trainee, Communication & PR

zsögön bögözi zalán(1)(1)

Zsögön-Bögözi Zalán

Önkéntes
Volunteer

lukácslaura

Laura Lukács

ERASMUS+ Projektkoordinátor
ERASMUS+ Project coordinator

262139904 630257141671639 3044375529220815275 n

Anett Fricz

Kommunikáció & Közösségi Média
Communication & Social Media

körtvély rebeka sarolta(1)

Körtvély Rebeka Sarolta

ESC Projektkoordinátor
ESC Projectcoordinator

Kérdésed van? Írj nekünk!

Do you have a question? Send us an e-mail!

12 + 15 =

Adományozz/Donate us

A támogatások segítenek minket az Alapítvány működtetésében. Előre is köszönjük a támogatásokat!

The grants help us operate the Foundation. Thank you in advance for your support!

Kövess minket!/Follow us!

[instagram-feed feed=1]