Connecting Youth Work

HUN

Név: Connecting Youth Work
Partnerek: Selfmade NGO (Portugália) ASOCIATIA DOMINOU (Románia) SEA Greece (Görögország) Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spanyolország) Impact Drive (Bulgária) Kıyıköy Doğa Sporları Kulübü Derneği (Törökország) Euroactive NGO Alapítvány (Magyarország) Voice 4 Diversity (Lengyelország) Kurybines Raiskos Centras (Litvánia) U.Sport (Olaszország) Medunarodna Udruga Mladih EUTOPIA (Horvátország) SEIKLEJATE VENNASKOND (Észtország) CREATORIUM (Norvégia) SYTEV (Szlovákia)
Időtartam: 2022. 07. 03. – 2022. 07. 12.
Helyszín: Fundão, Portugália

ENG

Name: Connecting Youth Work
Partners: Selfmade NGO (Portugal) ASOCIATIA DOMINOU (Romania) SEA Greece (Greece) Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spain) Impact Drive (Bulgaria) Kıyıköy Doğa Sporları Kulübü Derneği (Turkey) Euroactive NGO Alapítvány (Hungary) Voice 4 Diversity (Poland) Kurybines Raiskos Centras (Lithuania) U.Sport (Italy) Medunarodna Udruga Mladih EUTOPIA (Croatia) SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia) CREATORIUM (Norway) SYTEV (Slovakia)
Duration: 03. 07. 2022. – 12. 07. 2022.
Place: Fundão, Portugal

313105709 826741288570236 997983697335572656 n eredmény

Objectives:

To improve the knowledge and skills of 30 youth workers in social media planning, analyzing the situation, creating a communication strategy, determining the target audience, and preparing a work plan;
To improve the knowledge and skills of 30 youth workers in social media platforms within Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Buffer, and Hootsuite;
To improve the visual knowledge and skills of 30 youth workers regarding infographic, Canva, and Movavi;
To provide an environment of equality and social participation for participants with fewer opportunities.
Motivate the improvement of youth work through enhancing cooperation between institutions/organizations and or other stakeholders in the youth field.

Célkitűzések:

ifjúságsegítők ismereteinek és készségeinek fejlesztése a közösségi média tervezésével, a helyzetelemzéssel, a kommunikációs stratégia megalkotásával, a célközönség meghatározásával és a munkaterv elkészítésével kapcsolatban;
ifjúságsegítők ismereteinek és készségeinek fejlesztése a közösségi médiaplatformok terén a Facebook, a Twitter, a Linkedin, a Youtube, a Buffer és a Hootsuite keretében;
ifjúságsegítők vizuális ismereteinek és készségeinek fejlesztése az infografika, a Canva és a Movavi tekintetében;
Az egyenlőség és a társadalmi részvétel környezetének biztosítása a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára.
Motiválni az ifjúsági munka fejlesztését az intézmények/szervezetek és/vagy az ifjúsági területen érdekelt más szereplők közötti együttműködés fokozásán keresztül.

Project details:

About the project:

According to the results of the research called “2017 Global NGO Online Technology Report” (Non-Profit Tech For Good) on the use of social media by non-governmental organizations:

  • 32% do not have a social media strategy.
  • 34% of the executive team does not prioritize social media.
  • 26% consider it unnecessary to provide financial support and investment to social media management.

Considering the observations made on the media in these studies, it has been determined that organizations need to develop their capacities about the correct and functional use of social media and produce new strategies. The need for youth organizations to communicate online, whose importance has increased in the Covid-19 pandemic, has also made this project very crucial.

The overall goal of this project is to assist NGOs in expanding their activities, bringing youth to work together with the right group of people, and to develop resources.

The specific aim of the project is to enable NGOs to use social media effectively by increasing the capacity of youth workers from Hungary, Spain, Greece, Bulgaria, Lithuania, Italy, Croatia, Romania, Estonia, Norway, Slovakia, Turkey, and Portugal, by social media strategy, social media tools and visual production for social media.

A projekt részletei

A projektről

A “2017 Global NGO Online Technology Report” (Non-Profit Tech For Good) elnevezésű kutatás eredményei szerint a közösségi média nem kormányzati szervezetek általi használatáról:

  • 32%-uk nem rendelkezik közösségi médiastratégiával.
  • A vezetői csapat 34%-a nem kezeli prioritásként a közösségi médiát.
  • 26% feleslegesnek tartja a közösségi média kezeléséhez szükséges pénzügyi támogatást és befektetést.

Figyelembe véve az e tanulmányokban a médiával kapcsolatban tett észrevételeket, megállapítást nyert, hogy a szervezeteknek fejleszteniük kell a közösségi média helyes és funkcionális használatával kapcsolatos kapacitásaikat, és új stratégiákat kell kidolgozniuk. Az ifjúsági szervezetek online kommunikációjának szükségessége, amelynek jelentősége a Covid-19 világjárványban megnőtt, szintén nagyon fontossá tette ezt a projektet.

A projekt átfogó célja, hogy segítse a civil szervezeteket tevékenységeik bővítésében, a fiatalok megfelelő csoporttal való együttműködésének elősegítésében és az erőforrások fejlesztésében.

A projekt konkrét célja, hogy lehetővé tegye a civil szervezetek számára a közösségi média hatékony használatát azáltal, hogy a magyarországi, spanyolországi, görögországi, bolgárországi, litvániai, olaszországi, horvátországi, romániai, észtországi, norvégiai, szlovákiai, törökországi és portugáliai ifjúságsegítők kapacitását növeli a közösségi média stratégia, a közösségi médiaeszközök és a közösségi médiához való vizuális produkció révén.

The project „Connecting Youth Work” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Connecting Youth Work” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
Minden jog fenntartva!

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
All rights reserved!