ECGHO

Can ECO have an ECHO to your EGO?

HUN

Név: ECGHO – Can ECO have an ECHO to your EGO?
Időtartam: 2022. 04. 15-21.
Partnerek: hamarosan…
Helyszín: Capataneni, Romania

ENG

Name: ECGHO – Can ECO have an ECHO to your EGO?
Duration: 15-21. 04. 2022.
Partners: coming soon…
Place: Capataneni, Romania

278465243 516272650072963 30371665797325680 n

Objectives:

Objectives:
To develop young people’s knowledge of environmental and social issues at local and global levels through experiential learning.

To encourage youth active participation for sustainability promotion, including at the personal, local or global scale.

Célkitűzések:

Objectives:

fejleszteni a résztvevők tudását a környezetkárosodás és annak közösségi hatásairól helyi és globális szinten

bátorítani a fiatalokat, hogy promotálják a fenntarthatóságot, érintve a személyi, helyi és globális szinteket

Activities and methods

The activities are designed to support the general aims and objectives of the project and focus on the following aspects:
1. Develop young people’s knowledge of environmental and social issues at local and global levels;

 • Is the fish sold in the local supermarket caught in a way that is likely to endanger future populations?
 • Where plastic wrapping is likely to end up?
 • What the impact of our own habits may be on people in other parts of the world?

2. Promote understanding of key concepts and principles related to sustainability;

 • carbon emissions
 • sustainable agriculture
 • pollution

3. Develop critical thinking skills and encourage participants to question prevailing opinions, when necessary;

 • to look beyond advertising claims made by companies
 • commonly held views about common priorities for the economy

4. Encourage active participation to promote sustainability, including at the personal, local or global scale;

5. Strengthen values relevant to sustainability, for example empathy, equality, solidarity, responsibility, concern for future generations, and appreciation of nature.

Activities and methods

Az aktivitások támogatják a projekt általános céljait és a következő dolgokra fókuszálnak:

1. fejleszteni a résztvevők tudását a környezetkárosodás és annak közösségi hatásairól helyi és globális szinten

 • a halpiacok a helyi szupermarketekben veszélyeztetik e a lakosság jövőjét?
 • hova vezet a műanyag csomagolás?
 • milyen hatásai vannak a szokásainknak a föld másik oldalán élő emberekre?

2. promotálni a kulcs koncepciók megértését és a fenntarthatóság szabályait;

 • széndioxid kibocsátás
 • fenntartható agrárkultúra
 • szennyezés

3. Fejleszteni a kritikus gondolkodás képességét és bátorítani a résztvevőket hogy kérdőjelezzék meg az eddigi ismereteiket, ha arra szükség van;

 • lássanak keresztül a multinacionális vállalatok marketingkampányain
 • gyakori nézetek a közgazdaságról

4. bátorítani a résztvevőke, hogy népszerűsítsék a fenntarthatóságot mint egéyni, mind helyi, mind pedig globális szinten

5. Erősíteni a fenntarthatósághoz szükséges értékeket, például az empátiát, egyenlőséget, szolidaritást, felelősséget, a jövő generációi iránti felelősséget és a természet értékelését

The project „ECGHO – Can ECO have an ECHO to your EGO?” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „ECGHO – Can ECO have an ECHO to your EGO?” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e