Find Your Passion

HUN

Név: Find Your Passion
Partnerek: Euroactive NGO Alapítvány (Hungary) ASSOCIACIO GLOBERS (Spanyolország), ASOCIATIA BEYOND (Románia), Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (Lengyelország), Euroactive NGO BG (Bulgária), Youth Empowerment Center (Görögország)
Időtartam: 2022. 07. 04. – 2022. 07. 13.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

ENG

Name: Find Your Passion
Partners: Euroactive NGO Alapítvány (Hungary) ASSOCIACIO GLOBERS (Spain), ASOCIATIA BEYOND (Romania), Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (Poland), Euroactive NGO BG (Bulgaria), Youth Empowerment Center (Greece)
Duration: 04. 07. 2022. – 13. 07. 2022.
Place: Szentendre, Magyarország

20220708 170801 eredmény

Objectives:

To develop the self-awareness and self-reflection of young people, using non-formal methods.
To teach young people to goal setting techniques using non-formal methods.
Developing time management strategies for young people using non-formal methods.

Célkitűzések:

Fejleszteni a fiatalok önismeretét és önreflexiós készségeit, non-formális eszközökkel.
Nem formális eszközökkel megtanítani a fiataloknak, hogy milyen célkitűző techninkákkal tudnak hatékonyan célokat kitűzni.
Idő menedzsment stratégiákat mutatni a fiataloknak a nem-formális módszereken keresztül.

Project details:

About the project:

The Find Your Passion were about everything today’s youngsters need to not only live their life – but live a purpose-driven, value-based life. Finding their journey and bring out their full potential, while they discover they future self. They used well-known mental tools to discover their passion such as the Hero’s Journey and the THOR tool as well.

And all these journey was spiced up by amazing dramapedagogyc trick as well which are give one more layer to this project – this is the reason why we do believe FYP was something unpairable on the field of YEs.

Of course, as the cores of all of the project we cannot forget about the Intercultural Nigths where the participants represented their countries, traditions, foods, dances and so on.

All in all – FYP were an amazing project which showed us a new dimension to the youth exchanges and we are thankful for our facilitators, participants and everyone who support this project.

A projekt részletei

A projektről

A Find Your Passion során érintettünk mindent, amire egy fiatalnak a mai világban szüksége van ahhoz, hogy egy cél-irányított, érték-alapú életet élhessen. A cél volt, hogy megmutassuk nekik, hogy találják meg a szenvedélyüket, hozzák elő a bennük élő teljes potenciált, miközben felfedezik azt, hogy milyen emberek lehetnek ennek segítségével. Mindezt pedig olyan jól ismert eszközökkel, mint a THOR, vagy a Hero’s Journey és kiegészítettük őket egyéb, nagyon hasznos drámapedagógiai módszerekkel is.

Pontosan ezek miatt, hisszük, hogy a Find Your Passion egy olyan projekt az ificserék között, amely a területen egyedülálló értéket ad a résztvevőknek.

Természetesen a projektek magjaiként nem elfelejtendők a nemzetközi estek, ahol a résztvevők bemutatták a saját országukat – táncok, ételek, tradíciók és így tovább.

Összefoglalva, FYP egy csodálatos élmény volt, amely új dimenzióját mutatta meg az ificseréknek – és szeretnénk megköszönni az élményt a facilitátoroknak, a résztvevőnknek. ésa segítőknek, akik idejüket és energiájukat áldozták a projektre.

The project „Find Your Passion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Find Your Passion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
Minden jog fenntartva!

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
All rights reserved!