Heritage Journey for Youth

HUN

Név: Heritage Journey for Youth
Partnerek: Euroactive NGO Alapítvány (Hungary), Asociatia Beyond (Romania), Mavericks BG (Bulgaria), Xano Channel (Spain), Youthfully Yours Gr (Greece), Ideas4Life (Poland)
Időtartam: 2022. 07. 25. – 2022. 08. 03.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

ENG

Name: Heritage Journey for Youth
Partners: Euroactive NGO Alapítvány (Hungary), Asociatia Beyond (Romania), Mavericks BG (Bulgaria), Xano Channel (Spain), Youthfully Yours Gr (Greece), Ideas4Life (Poland)
Duration: 25. 07. 2022. – 03. 08. 2022.
Place: Szentendre, Hungary

img 20220726 104158 eredmény

Objectives:

Objectives:
To learn how European culture looks, hears and tastes like and use journalism to discover stories worth writing, recording and photographing by participating in a 8-day youth mobility in 2022 for young people.
to promote the local cultural heritage and Erasmus+ Programme by creating 6 digital maps with a collection of “local cultural hotspots” and 6 Instagram pages for their hometowns to be presented during 6 local workshops.
6 Youth NGOs and youngsters launch 1 European awareness campaign “#TheUnknownLegacy” on social media where the participants will pass the challenge to other 200 young people to post a little-known cultural gem from their community. This campaign is designed to encourage YP to take action and understand the potential of cultural heritage to promote and cherish “hidden, less known or forgotten” European cultural hotspots.

Célkitűzések:

Célkitűzések:
  megtanítani a résztvevőknek, hogy milyenek az európai kultúrák, milyen hangok és ízek jellemzik azokat és hogyan lehet őket felhasználni cikkek írásához, fényképekhez, videókhoz
  promotálni a helyi kulturális örökségeket az Erasmus+ programnak megfelelően egy 6 részes digitális térkép készítésével, amelyeken megjelölünk kulturális hotspotokat és 6 instagram oldalt készítünk nekik, később pedig 6 workshopon bemutatjuk azokat
  6 NGO fiatlajai elindíják az Európai tudatosság kapmányát, a #TheUnknownLegacy hashtag alatt a közösségi médiában, ahol a résztvevők kihívnak 200 fiatalt hogy posztoljanak a lakhelyük kevéssé ismert nevezetességeiről. A kampányt úgy terveztük, hogy bátorítsa a fiatalokat a kulturális örökségek fontosságának megőrzésére és hogy büszkék legyenek azokra

Project details:

About the project:

The new project has started, the aim of which is to empower young people to better appreciate their cultural heritage, understand how they can contribute and protect it, safeguard and promote it in more creative and engaging ways, to increase their access to cultural heritage, mainly through digital means. 

We started the first day with getting-to-know-you games, so we had the opportunity to learn more about each other. After then was a team-building activity, where they had to give each other as many oranges as quickly as possible. The morning session ended with filling in the rules, where the participants came up with different rules. For the rest of the day, we talked about the topic of the project and what Erasmus+ is. Then activity began where the participants could better know each other. In the last part of the day, everyone received a secret friend, which means that during the project you have to surprise your secret friend.

 On the second day, we started with a dance energizer, so everyone was in a better mood. Then the participants formed teams and were given tasks they had to complete in Szentendre. For example: Discover from locals what are 5 traditional Hungarian dishes. It was time for the participants to show how many tasks they were able to complete. Each team gave a presentation about what tasks they managed to complete. Next came an energizer called Domino. After that, we played the well-known Activity game, where you had to draw, paint, and explain the phrase related to the topic of the project.

We started the third day with an exciting body-moving energizer and then got into a brainstorming activity. The participants had to make a presentation in teams on the topic of heritage, for example, tangible heritage. After the coffee break, these presentations were presented, and then we will respond to each of them together. We continued the day with a wink energizer where everyone laughed a lot. Then each country made a digital museum, which was then presented. As the closing of the day, we reflected on today. 

The fourth day was an open-space day, some of the participants prepared programs for today. The first workshop was a Spanish and greek dance learning, it was really enjoyable. After all, Jaime held art hour, he presented what kiki and boba drawing style is. We continued the day with Ana’s workshop, we spoke about how to give feedback. (sandwich method- one positive, one negative, one positive) After all, Manos held a ping-pong tournament, and Aga spoke about the architecture. In the end, the Bulgarian team held an acting workshop. 

We started the next day with an energizer, so everyone was in a better mood, and after all, we made teams for the preparation of the Digital Museum. Then everyone left to prepare and discuss the tasks. 

On the 6th day, the Spanish team held an energizer, we could participate in a very interactive game where we could test our speed. We didn’t stop after that, we continued the day with the volley session, where two great teams played.  In the afternoon we played a whisper game held by the Bulgarian team, it was really exciting because we got many funny words.  After that we played many Romanian games, for example, Country Country Give a Soldier, Kiss the prince.

The last day came, and we started with a super energizer, followed by an emotional activity, where the participants fell into each other’s arms amid tears.

A projekt részletei

A projektről

Kezdetét vette egy újabb projekt, amelynek célja, hogy a fiatalokat képessé tegye a kulturális örökségük jobb megbecsülésére, megértésére, hogy hogyan járulhatnak hozzá és védhetik azt, óvhatják és népszerűsíthetik kreatívabb és vonzóbb módon. Illetve, hogy hogyan növeljék a kulturális örökséghez való hozzáférésüket, elsősorban digitális eszközökkel.

Az első napot ismerkedési játékokkal kezdtük, így lehetőségünk nyílt többet megtudni egymásról. Utána csapatépítő tevékenység következett, ahol minél gyorsabban kellett minél több narancsot adogatni egymásnak. A délelőtti foglalkozás a szabályok megbeszélésével zárult, ahol a résztvevők különböző szabályokkal álltak elő. A nap további részében a projekt témájáról beszéltünk és arról, hogy mi is az Erasmus+. Ezután egy újabb olyan tevékenység kezdődött, ahol a résztvevők jobban megismerhették egymást. A nap utolsó részében mindenki kapott egy titkos barátot, ami azt jelentette, hogy a projekt során meg kell lepni a titkos barátot, például kisebb ajándékokkal, üzenetekkel.

 A második napon táncenergizálóval kezdtünk, így mindenki jobb kedvre derült. Ezután a résztvevők csapatokat alkottak és feladatokat kaptak, amelyeket Szentendrén kellett teljesíteniük. Például: Kérdezzétek meg a helyiektől, mi az 5 hagyományos magyar étel. Majd minden csapat bemutatta, hogy milyen feladatokat sikerült teljesíteniük. Ezt követően a jól ismert Activity játékot játszottuk, ahol a projekt témájához kapcsolódó mondatot kellett rajzolni, mutogatni, elmagyarázni, majd egy Domino nevű activityvel zártuk a napot.

A harmadik napot egy izgalmas testmozgató energizálóval kezdtük, majd egy brainstorming activity-vel folytattuk. A résztvevőknek csapatban kellett előadást tartaniuk az örökségekről, például a tárgyi örökség témában. A kávészünet után a csapatok sorjában prezentáltak, majd mindegyikre közösen reagáltunk . A napot Wink energizerrel folytattuk, ahol mindenki sokat nevetett. Ezután minden ország készített egy digitális múzeumot, amelyet aztán bemutattak. Majd végül reflektáltunk a mai napra.

A negyedik nap open-space nap volt, ahol a résztvevők egy része programokkal, és foglalkozásokkal készült. Az első workshop egy spanyol és egy görög táncóra volt, majd Jaime tartott művészeti órát, ahol megtudtuk, hogy mi az a kiki és boba rajzstílus. A napot Ana workshopjával folytattuk, arról beszélgettünk, hogyan lehet visszajelzést adni az emberek felé.(sandvich method – egy pozitív, egy negatív, egy pozitív) Végül Manos rendezett egy pingpong bajnokságot, majd Aga beszélt az építészetről. A nap végén a bolgár csapat tartott színjátszó workshopot.

A következő napot energizer-el kezdtük, így mindenki jobb kedvre derült, végül csapatokat alkottunk a Digitális Múzeum előkészítésére. Ezután mindenki elment felkészülni és megbeszélni a feladatokat.

A 6. napon a spanyol csapat tartotta az energizer-t, egy nagyon interaktív játékban vehettünk részt, ahol próbára tehettük a sebességünket. Ezt követően, a napot röplabda játékkal folytattuk, ahol két remek csapat játszott. Délután egy suttogó játékot játszottunk a bolgár csapattal, nagyon izgalmas volt, mert sok vicces szót kaptunk az eredeti helyébe. Utána sok sok román játékot próbálhattunk ki, például Country Country adj egy katonát , Kiss the Prince.

Eljött az utolsó nap, amit egy szuper energizálóval kezdtünk, majd ezt követte egy emotion foglalkozás, ahol könnyek közepette borultak egymás karjaiba a résztvevők.

The project „Heritage Journey for Youth” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Heritage Journey for Youth” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
Minden jog fenntartva!

2020 ©️ Euroactive NGO Edukációs Alapítvány
All rights reserved!