Radical-1

HUN

Név: Radical-1
Időtartam: 2022. 10. 17. – 2022. 10. 26.
Helyszín: Capateneni, Romania

ENG

Name: Radical-1
Duration: 17. 10. 2022. – 26. 10. 2022.
Place: Capateneni, Romania

20221025 120733 eredmény

Objectives:

Cultivating objective, moderate, factual critical thinking;
Spreading awareness of the social, economic, cultural and educational mechanisms that lie behind the situations of radicalism and extremism;
Increasing the motivation to get involved in promoting the reduction of extremism and radicalism within the framework of society.

Célkitűzések:

Objektív, mértéktartó, tényszerű kritikai gondolkodás kialakítása;
A radikalizmus és a szélsőségesség mögött meghúzódó társadalmi, gazdasági, kulturális és oktatási mechanizmusok tudatosítása;
A motiváció növelése a szélsőségesség és a radikalizmus társadalmi kereteken belüli visszaszorításának előmozdításában való részvételre.

Activities and methods

Even though the definition of radicalisation is in continuous debate, it generally designates the process by which a person ends up supporting radical ideas in opposition to the current socio-political or religious reality. Individuals either support or oppose vehemently progressive social changes and take on violent and non-violent forms, leading to terrorism. Through this project, we want to understand the discrepancy between radicals and reformers and realise the importance of moderate opinions, which do not exceed a degree of in-depth understanding of sensitive social issues.

 

Activities and methods

Bár a radikalizálódás definíciója folyamatos viták tárgyát képezi, általánosságban azt a folyamatot jelöli, amelynek során egy személy a jelenlegi társadalmi-politikai vagy vallási valósággal szemben álló radikális eszméket támogat. Az egyének vagy támogatják, vagy ellenzik a hevesen progresszív társadalmi változásokat, és erőszakos vagy erőszakmentes formákat öltenek, ami a terrorizmushoz vezet. E projekt révén szeretnénk megérteni a radikálisok és a reformerek közötti eltérést, és felismerni a mérsékelt vélemények fontosságát, amelyek nem lépik túl az érzékeny társadalmi kérdések mélyreható megértésének mértékét.

 

From all the projects that I participated, this was the best! I really liked the topic, and especially the people. I unbelievably feel very close to them since the project.

For me, this project was full of experiences, I loved every minute of it. I met a lot of wonderful people and I hope to meet with them again. And last but not least I learned a lot of new things about other cultures and radicalism.

 

I really liked the project, because I met a lot of very kind and gorgeous people. Beside this, I got to learn about new cultures and my English skills improved a lot. Also, I feel myself more open-minded

 

The project „Radical-1” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Radical-1” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e