Youth 4 active democracy

HUN

Név: Youth for Active Democracy
Időtartam: 2021. 10. 08. – 2021. 10. 14.
Helyszín: Krakkó, Lengyelország

ENG

Name: Sea You Around
Duration: 08. 10. 2021. – 14. 10. 2021.
Place: Krakow, Poland

Project details:

About the project:

The goal of our project is to support among us the attitudes that create a conscious civil society and spread the principles of democracy – direct and indirect, active participation in social and political life.

We want the project to encourage young people to actively participate in elections, referendums and involvement in the life of the local community. We plan to conduct workshops with young activists active in politics and meetings with representatives of the authorities. We want the project to respond to young people’s desires to participate in social life. Our goal is for each of us to be able to pursue pro-social and proactive attitudes in our immediate environment. We want the project to show us what else and better we can do for our society. The youth exchange will involve young people aged 18-30, 8 people from 5 countries – Poland, Croatia, Italy, Estonia and Hungary. We will try to ensure equal participation of women and men. Each group is directed by an experienced leader. Thanks to the project, we will gain new competences, deepen our knowledge of the principles of a democratic state, and introduce ourselves to the instruments of direct and indirect democracy. As a result, we will become conscious citizens, we will learn new fields in which we will be able to actively participate in the life of our community, city, region. During the project, we will prepare posters, a leaflet, photos, a video, a street probe, a draft task that can be submitted to the civic budget. This project can be used as a base to create a similar initiative in your town. The subject matter of the project is a great opportunity to increase the participation of young citizens in public life.

 

A projekt részletei

A projektről

A projekt célja, hogy egy tudatos közösséget hozzon létre a civil társadalomban, és segítsen terjeszteni a demokratikus alapvetéseket – direkten és indirekten, a közösségi életben történő aktív részvételen keresztül.

A projekten keresztül szeretnénk bátorítani a fiatalokat, hogy részt vegyenek a választásokon, népszavazásokon és mindent egybevéve, a helyi közösségek életében. A terveink szerint, a fiatal aktivitsták különböző, politikával kapcsolatos workshopokon vesznek részt, ezzel is példát mutatva a fiataloknak a politikai részvételt illetően. Ezzel a porjekttel szeretnénk megmutatni, hogy mi mindent tudnak tenni akár a fiatlaok is a politikai életben.

Az ificserén 18-30 év közötti fiatalok vesznek részt, 5 országból 8 fős csapatok érkeznek – Lengyel-, Olasz-, Észt- és Magyarországról. A nemzeti csoportokban pedig megpróbálunk egyenlő nemi megoszlásra törekedni. Minden csapatot pedig egy tapasztalt vezető fog vezetni.

Köszönhetően a projektnek, új kompetenciákat fogunk tanulni, mélyíteni a tudásunkat a demokráciáról, valamint megismerjük a közvetett és közvetlen demokráciát is közelebbről. Ennek eredményeként tudatos állampolgárok leszünk, megtanulunk részt venni a társadalom életében – legyen az a helyi közösségünk, országunk vagy egyéb csoportosulás.

A projekt alatt készítünk posztereket, fotókat, videókat és feladatokat oldunk meg a célok elérése érdekében. A projekt lehet a kiindulópontja egy mindent behálózó folyamatnak, amit a résztvevők magukkal visznek saját otthonukba is.

The project „Sea you around” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Sea you around” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e